Welkom bij Fadusa coaching

Fadusa Coaching


Bij Fadusa coaching gaat het om JOUW ontwikkeling.


Van bewustzijn en inzicht werken we naar ontwikkeling.


Om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen doen wordt het coachtraject, na een gedegen intakegesprek, speciaal op jouw persoonlijke situatie uitgewerkt.


Coaching kan onder andere hulp bieden bij zowel zakelijke als privévraagstukken. Te denken valt aan persoonlijke groei, burnout-klachten, conflicthantering, stressreductie en leiderschapsontwikkeling. Verder is coaching ook uitermate geschikt voor teamontwikkeling.

Waarom de inzet van een paard bij coaching?


De inzet van paarden als hulp bij de persoonlijke ontwikkeling van mensen is ongelooflijk vruchtbaar en laat een buitengewone connectie tussen mens en dier zien.

Een paard is van nature een vluchtdier. Continu bezig signalen van mogelijk gevaar op te vangen en hoe daarop te reageren. Daarom zijn paarden zo super sensitief. Ze voelen de geringste onzekerheden of gevaarlijke intenties in hun directe nabijheid feilloos aan. Daarnaast heeft een paard geen waardeoordeel, geen ego of verborgen agenda. Het paard reageert in het hier en nu.


Deze eigenschappen en de mate van sensitiviteit van het paard toont tijdens de coaching waar de knelpunten en valkuilen liggen. Door de vertaling van de signalen van het paard door de coach ontstaat bewustzijn en inzicht bij de coachee om vervolgens te kunnen werken aan oplossingen, ontwikkeling en groei.


De inzet van een paard bij coaching werkt!

Fadusa staat voor mij voor Fascinerend Duurzaam Samenspel.


Fascinerend: hoe mensen via coaching het beste uit zichzelf naar boven halen.


Duurzaam: de coaching geeft inzicht over het eigen functioneren, capaciteiten en persoonlijke ontwikkeling. De praktische tips en tools zijn direct toepasbaar voor huidige ontwikkelpunten en thema's, maar zijn eveneens effectief voor in de toekomst.


Samenspel: het samenspel tussen coach, coachee en het paard is een dynamische en indrukwekkende gebeurtenis die keer op keer een diepe indruk achterlaat.